Школа-гімназія "Відродження"

Деталі:

Вік:

6 - 16 років

Адреса:

вул. Липинського, 16, Львів, Україна


KidsVisitor.com - Школа-гімназія "Відродження"

Опис:

Основна увага зосереджена: на гармонійному розвитку учнів, формуванні цілісної картини світу та уявлення про місце людини в світі як невід"ємної частини природи, формуванні загальнолюдських цінностей в гармонії з національним самоусвідомленням, розвитку здібностей відповідно до природних задатків та нахилів учнів.
Навчальний процес організовано за принципами:

  • активізації розумової діяльності, стимулювання учнів до саморозвитку, розкриття творчих здібностей;
  • проблемного підходу до змісту навчання;
  • реалізації творчих здібностей учнів через мережу гуртків, факультативів;
  • індивідуалізації та гуманізації.

Поділитись:

Відгуки та коментарі: