Шкільна освіта в США – система та особливості

США – найбільш освічена країна у світі. Статистика свідчить, що 99% населення складають грамотні люди, тобто такі, що вміють читати та писати. Багато в чому це заслуга системи освіти в США, яка сформувалась під впливом історичних, економічних та соціальних факторів, тому суттєво відрізняється від того, як навчають дітей в західноєвропейських державах.

Американська система освіти складається з трьох рівнів – дошкільного, середнього та вищого. У цьому циклі статей ми зупинимося на середньому щаблі освіти, який збігається із періодом навчання у школах. Також коротко поговорімо про інші важливі моменти шкільної освіти в США – формати фінансування та їх взаємозв’язок із успішністю учня, контроль оцінювання та можливості для навчання іноземців. 

Американские школы, школьное образование в США

Методики та програми американських шкіл

  • Разюча особливість освітнього процесу в США – мінімальне втручання федерального уряду. Місцева влада та представники управління штатів займаються вирішенням питань, пов’язаних із шкільним навчанням, тому методики викладання, межі учбового року, розклад уроків в американських школах можуть суттєво відрізнятися в залежності від штату. А ось рекомендації стосовно посібників, підручників та роздаткового матеріалу взагалі дають вчителі конкретної установи.
  • Кількість учбових годин, що припадають на один предмет, зміна навчання та загальна тривалість учбового дня – прерогатива кожної школи. З одного боку, батьки та учні можуть підібрати заклад із близькою їм методикою викладання, з іншого – знайти «свою» школу в такому різноманітті форматів дуже важко.
  • Що стосується типів шкіл в США, то тут все просто: більшість учнів навчаються в державних закладах, значно менший відсоток студіює науку в приватних школах. Навчання в муніципальних установах безкоштовна, однак в плані матеріально-технічного забезпечення та якості освіти державна школа поступається приватній. А ось установи на самозабезпеченні видаються більш престижними: так, 90% їх випускників вступають до найбільш іменитих вузів США.

Середня освіта в США для іноземців

Студенти з-за кордону можуть навчатися як в державній, так і приватній американській школі. Правда, платити іноземцю доведеться в будь-якому разі, при цьому вартість навчання в муніципальному закладі буде значно скромнішою. Але якщо ви націлені на вступ до вузу США, можливо, є сенс викласти кругленьку суму за навчання в приватному пансіоні — від 30 тис. дол. у рік. Загальновідомо, що тут учні отримують глибинну та актуальну інформацію, тому «4» за предмет в цьому випадку свідчить про більші успіхи, аніж «5» в держшколі.

Система оцінювання

Для контролю над успішністю учнів в США послуговуються системою літер – A, B, C. D, E, F, зі знаком «+» або «-», де А – найвищий бал, а F – найнижчий. Середній бал GPA (grade point average), який формують на базі оцінок за усі предмети, надається при вступі до вищого учбового закладу.

Система оценивания знаний в школах США

Другий важливий інструмент перевірки знань та ефективності роботи персоналу – тестування, з яким учні вперше стикаються наприкінці elementary school. Результати тестів визначають престижність закладу, в якому дитина навчатиметься на наступному етапі.

Специфіка навчання в американській школі зумовлена метою освітнього процесу – якомога краще підготувати учня до вступу в університет. Та саме від дитини в більшій мірі залежить те, на який вуз вона зможе претендувати.

Початкова освіта — Elementary School

Початкова шкільна освіта в США, як і в більшості країн світу, є обов’язковою. Навчання триває з 1-ого по 5-ий клас, відповідно, вік учнів – від 6 до 11 років. До школи діти приходять після відвідання дошкільних закладів, завершення яких підтверджується сертифікатом, чи «з дому».

Як і всі заклади загальноосвітнього типу, початкові школи можуть фінансуватися державою чи перебувати на забезпеченні батьків учнів. Існує окрема категорія шкіл – церковно-приходських, що діють при церкві. Тут нарівні із загальними дисциплінами велика увага приділяється релігійному вихованню дітей.

Відмінна риса американської школи – формування груп в залежності від здібностей школярів. Перед вступом до першого класу дітям пропонують пройти тест на визначення IQ, за результатами якого наповнюються класи. Рівень домашньої завантаженості та заглиблення у предмет залежить від того, в якому класі знаходиться дитина – для обдарованих чи учнів із низькою успішністю.

У межах початкової освіти діти вивчають математику, вчаться писати та читати, відвідують заняття з малювання, музики, фізкультури. В одних школах за класом закріплено одного вчителя, що викладає усі дисципліни, в інших закладах передбачена робота декількох викладачів. По завершенню 5-го класу діти пишуть контрольний внутрішній зріз та переходять до середньої школи.

Середня школа — Middle School

У середній школі діти навчаються із 6-го по 8-ий клас; це учні віком 11-13 років. Викладання ведеться вчителями-предметниками, основний фокус – на вивченні англійської мови, історії, природних дисциплін. На етапі середньої шкільної освіти формуються класи із поглибленим вивченням того чи іншого предмету, куди може потрапити учень із гарними здібностями в даному напрямку. Крім того, школярі можуть брати 2-3 додаткових предмети для вивчення.

Вища шкільна освіта — High School

Вище щабель – більше свободи для учнів. Програма охоплює 4 роки навчання – із 9-го по 12-ий класи. Тут вчаться тинейджери віком 14-18 років: вони самостійно обирають кілька додаткових дисциплін, які будуть вивчати в комплексі з базовими науками. Можливості вищої школи максимально спрямовують на осмислену профорієнтацію та якісну підготовку перед вступом до вузу.

Завершальний етап High School – складання іспитів SAT I чи SAT II, що різняться за складністю. Іспити SAT I складають школярі, які планують вступати до коледжу чи університету середнього рівня, успішні результати SAT IІ – шлях до зачислення в престижні американські вузи. Після оцінювання учень отримує диплом про повну середню освіту.

Важливо: розподіл на Elementary, Middle и High School зовсім не умовний. Учні конкретної вікової групи навчаються в окремій будові освітнього закладу, зі своїм вчительським складом та адміністрацією.

Американська освітня система обґрунтовано визнана однією із найдемократичніших та таких, що стимулюють учня до роботи над собою та особистісного розвитку. Будемо сподіватися, що реформована українська школа зможе наблизитися до стандартів освіти США.

Ця стаття була корисна?

Поділитись: